+ 36 93/951-339

„4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.”

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kintlévőségek behajtása, kezelése

 • Fizetési meghagyásos eljárások
 • Képviselet peres, felszámolási-
  és csőd eljárásokban
 • Biztosítéki szerződések készítése

Ingatlanügyek

 • Ingatlan adás-vételi szerződések
 • Tartási, ajándékozási szerződések
 • Jelzálogjogot alapító szerződések

Cégügyek

 • Vállalkozási, szállítási szerződések
 • Cégek alapítása
 • Változások bejegyzése